Index for surnames beginning with S (Descendancy Pages)

Individuals marked with a red dot are direct ancestors of Paul Martin Lieberman
For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE)

Saltzman, Brandon Matthew , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Saltzman, Robert , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Schanzer, Maria , (Kukuck-Schanzer)
Schindler, Rose (b. Abt 1882 - d. Abt 1947) , (Klaristenfeld-Schindler)
Schisler, Jenny Serena , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schisler, Matthew , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schisler, Richard , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schlanger, Dotty , (Schlanger-Dorfess)
Schlanger, Max , (Schlanger-Dorfess)
Schlanger, Phillip (b. 5 Apr 1895 - d. 9 Jul 1953) , (Schlanger-Dorfess)
Schlanger, Seymour , (Schlanger-Dorfess)
Schlanger, Solomon , (Schlanger-Dorfess)
Schlanger, Sylvia (b. 14 Jan 1917) , (Friedfertig-Rauch) , (Freiwald-Bernstein) , (Schlanger-Dorfess)
Schlossberg, Lilly , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross)
Schoenfeld, Ancestor , (-Schoenfeld)
Schoenfeld, Bernard (b. 4 Dec 1922 - d. Abt 2000) , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schoenfeld, Eleanor (b. 11 Feb 1925) , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schoenfeld, Harold (b. 27 Dec 1919) , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schoenfeld, Harriet , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schoenfeld, Joe , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schoenfeld, Kay , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Schoenman, Dana Jill , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Schoenman, Edward , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Schoenman, Matthew Beau , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Schoenman, Robin Loria , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Schrader, Eleanor ( d. 1949) , (Provost-Schrader)
Schuiter, Edie , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Schvartz, Josef Zvi , (Schvartz)
Schwartz, Anthony Robert (b. --Not Shown--) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Béla (b. 26 Apr 1882 - d. 21 Oct 1956) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Bela (b. Apr 1904) , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Betty (b. Mar 1843 - d. 1924) , (Schvartz) , (Wasserstrom)
Schwartz, Edward Joseph , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Ella (b. 18 Feb 1906) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Ferenc (b. Abt 1909) , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Giuseppe , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Helen (b. Abt 1883 - d. Abt 1950) , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz) , (Grünvald-)
Schwartz, Illés (b. Abt 1902 - d. Abt 1930) , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Josef (b. Abt 1879 - d. Abt 1944) , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Joseph (b. 21 Sep 1908 - d. 17 Dec 1990) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck) , (Provost-Schrader)
Schwartz, Joseph (b. Abt 1883 - d. 1914) , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz)
Schwartz, Joseph Anthony (b. --Not Shown--) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Karol , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Kati , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Katie (b. 1888 - d. 19 Jun 1932) , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross)
Schwartz, Lajos (b. Abt 1885) , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Lillian (b. 2 Aug 1912 - d. 1 Jan 1980) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Lillian (b. Abt 1907 - d. Apr 1995) , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz)
Schwartz, Marcus , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz)
Schwartz, Marilyn (b. Abt 1933 - d. 1974) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Moric ( d. Abt 1935) , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Regina , (Schvartz)
Schwartz, Robert Francis , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Sandor , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Schwartz, Sarah Suzanne (b. --Not Shown--) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Schwartz, Szerena (b. 1906 - d. Abt 1944) , (Schvartz) , (Glück)
Schwartz, Tibor (b. 20 Sep 1915 - d. 30 Sep 1955) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck) , (Levy-Rothstein)
Schwartz, Tommy , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Schwartz, Vera , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Schwartz, Victoria (b. --Not Shown--) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck) , (Provost-Schrader)
Shaffer, Ruth (b. Sep 1903 - d. 16 Dec 1987) , (Kukuck-Schanzer) , (Groszman-) , (Roth-Weisz)
Shapiro, Claire , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Sharff, Tillie , (Bleier-Sharff)
Shawver, Karen Lynn (b. --Not Shown--) , (Friedfertig-Rauch) , (Brawer-Harmatz) , (Barsky-)
Sheeler, Charna ( d. Abt 1926) , (-Sheeler) , ()
Sheeler, Yankev , (-Sheeler)
Siegel, Renee , (Brawer-Harmatz)
Sills, Denis (b. --Not Shown--) , (Volk-Relek) , (Lieberman-) , (Fink) , (Klaristenfeld-Schindler) , (Sills-Garland)
Sills, Louis , (Sills-Garland)
Simensky, , (Volk-Relek)
Simon, Sam , (Herman-Unger) , (Berger Or Beck)
Slepian, Abraham (b. 26 Jun 1879) , (Slepian-)
Slepian, Brian (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Daniel (b. 27 Sep 1932 - d. Nov 2010) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Eric (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Erika Rose (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Geoffrey Harris (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Gregory (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Herman (b. 24 Dec 1908 - d. Oct 1972) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Isidore (b. 8 Dec 1909) , (Slepian-)
Slepian, Kaitlin Rose , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Lillian (b. 17 Jun 1923) , (Slepian-)
Slepian, Mark Warren (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Murray (b. 23 Feb 1915) , (Slepian-)
Slepian, Rachel Jenna (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Ralph (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Raquel Lynn (b. --Not Shown--) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-) , (Meagher-Nolan) , (Clark-Dahl)
Slepian, Scott , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Stephen , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Slepian, Steven (b. 26 Apr 1940 - d. 2006) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Sneider, Sylvia (b. --Not Shown--) , (Herman-Unger) , (Berger Or Beck)
Somers, Daniel , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Somers, Jane , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Somers, Jessica , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Somers, Marshall , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Somers, Martin , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Somers, Ronald , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Somers, Serena (b. --Not Shown--) , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross) , (-Schoenfeld)
Sozniak, Allen , (Friedfertig-Rauch) , (Teller-Wechsler)
Sperber, Jeremiah , (Herman-Unger)
Sperber, Richard , (Herman-Unger)
Sperber, Samantha Rose , (Herman-Unger)
Spitz, Bela (b. 7 Jun 1912 - d. 1994) , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Spitz, Chaim , (Spitz-Friedman)
Spitz, Etelka "Eta" (b. 20 Jul 1914) , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Spitz, Miklos (b. 6 Aug 1910 - d. 24 Sep 1942) , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Spitz, Regina "Sunce" (b. 20 Aug 1908 - d. 31 Jan 1965) , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Spitz, Samuel Lajos (b. 10 Nov 1883 - d. 27 Jan 1945) , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Spitz, Sandor (b. 12 Jan 1920 - d. 4 Feb 1947) , (Grosz-Weiszman) , (Spitz-Friedman)
Squires, Bob (b. --Not Shown--) , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz) , (Volk-Relek) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Lieberman-) , (Fink) , (Stiller-Goldman) , (Wasserstrom) , (Grosz-Weiszman)
Sradi, Roszika (b. 1893 - d. 1986) , (Grosz-Weiszman)
St. John, Denise , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck)
Stanbour, Adam Jonathan , (Herman-Unger)
Stanbour, Dan , (Herman-Unger)
Staudinger, Hannelore (b. --Not Shown--) , (Volk-Relek) , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Staudinger-Zitnik) , (Lieberman-) , (Fink)
Staudinger, Wilhelm (b. 13 Oct 1915 - d. Mar 1997) , (Staudinger-Zitnik)
Steinberg, David , (Herman-Unger) , (Ganzfried-Gross)
Stieglitz, Lazar , (Stieglitz-Krauss)
Stieglitz, Regina (b. 2 Sep 1893 - d. 1976) , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Stiller, Eszti (b. Abt 1854) , (Stiller-Goldman) , (Langer)
Stiller, Josef (b. 18 Mar 1816 - d. 21 Dec 1884) , (Stiller-Goldman)
Stiller, Klara (b. Abt 1860) , (Klein-Rozenzweig) , (Stiller-Goldman)
Stiller, Roza , (Stiller-Goldman)
Stiller, Zali (b. 1868) , (Stiller-Goldman)
Stoff, Bessie , (Volk-Relek) , (Fink)
Stoff, Celia , (Volk-Relek) , (Fink)
Stoff, Hannah? , (Volk-Relek) , (Fink)
Stoff, Harry ( d. 1933) , (Volk-Relek) , (Fink)
Stoff, Joseph , (Volk-Relek) , (Fink)
Stoff, Max , (Volk-Relek) , (Fink)
Stoff, Rubin? , (Volk-Relek) , (Fink)
Stoff, William , (Volk-Relek) , (Fink)
Stolcz, Barry , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Berta , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Boriska , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Edward , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Ferenc , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Imre (b. Abt 1903 - d. Aft 1970) , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Jenö , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Kato , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Lena , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz)
Stolcz, Louisa (b. 14 Dec 1881 - d. 26 Jul 1926) , (Stolcz-Köresö) , (Grosz-Weiszman)
Stolcz, Martin (b. 17 Dec 1863 - d. 1946) , (Stolcz-Köresö) , (Schvartz) , (Wasserstrom)
Stolcz, Moric , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Paul , (Stolcz-Köresö)
Stolcz, Stephanie (b. 18 Jan 1892 - d. Aft 1954) , (Stolcz-Köresö) , (Kukuck-Schanzer) , (Groszman-)
Stolcz, Wayne , (Stolcz-Köresö)
Stopelfein, Claire , (Herman-Unger)
Straim, Henrietta (b. 25 Feb 1914 - d. 22 Mar 2006) , (Volk-Relek) , (Lieberman-) , (Fink) , (Straim-Gerstenzang)
Straim, Joseph , (Straim-Gerstenzang)
Strauss, Alan Leonard , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strauss, Allan , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strauss, Benjamin Michael , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strauss, David , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strauss, Eric Taylor , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strauss, Jack , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strauss, Lori Ann , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strauss, Martha , (Herman-Unger) , (Lorincz-Glück)
Strober, Shari , (Geller-) , (Friedfertig-Rauch) , (Slepian-)
Stumacher, Alison Olivia , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Stumacher, Roger Elias , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Stumacher, Russell , (Herman-Unger) , (Stieglitz-Krauss) , (Ganzfried-Gross)
Szabó, Eszter (b. --Not Shown--) , (Buzàs-Kardar)
Szabó, Janos , (Buzàs-Kardar)
Szekely, Hedwig (b. 30 Dec 1918 - d. 6 May 1991) , (Schvartz) , (Herman-Unger) , (Glück) , (Berger Or Beck) , (Greenberg-)

This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.35

Back to Top Of Page

Back to Main Page

Copyright 2014 Paul M Lieberman